Bouwmanagement is ontzorgen

Bouwmanagement & Directievoering

Goed bouwmanagement betekent het zo veel mogelijk ontzorgen van klanten gedurende het gehele project. Vakkundig bouwadvies en bouwmanagement zijn dé bepalende factoren in het slagen van een project. Lammers Bouwmanagement biedt u ondersteuning bij onderstaande werkzaamheden:

  • Het opstellen van het programma van eisen (PvE), 
  • Het ontwikkelen van het ontwerp, 
  • Het toetsen van bestekken en tekeningen, 
  • Het beoordelen van offertes,
  • Het begeleiden van aanbestedingen en het selecteren van de juiste aannemer(s). 

Ook wordt het gehele vergunningentraject verzorgd. 

Tijdens de uitvoeringsfase kunt u een beroep doen om directievoering en toezicht uit te laten voeren. 

Van een ervaren bouwadviesbureau als Lammers Bouwmanagement mag u verwachten dat u wordt bijgestaan met adviezen die u tijd, geld en problemen gaat besparen. Van de haalbaarheidsfase tot en met de oplevering fungeert Lammers Bouwmanagement als gedelegeerde namens de opdrachtgever en treedt als de regisseur op om uw project te sturen op de beheersaspecten geld, organisatie, risico’s, kwaliteit, planning en informatie.

Bouwen is méér dan het stapelen van stenen
Vandaag de dag bestaat het bouwen van vastgoed (zoals zorgvastgoed, woningbouw, overheidsgebouwen of commercieel en maatschappelijk vastgoed) uit meer dan het stapelen van stenen. Al bij de eerste voorbereidingen dient rekening gehouden te worden met de duurzaamheid van het toekomstige gebouw. Dit komt tot uiting in de toepassing van innovatieve materialen en het inperken van energieverbruik, maar ook de toekomstbestendigheid en flexibiliteit van een gebouw mogen niet worden vergeten. Hoe gemakkelijk kan een gebouw bijvoorbeeld worden aangepast aan toekomstige behoeften of aan alternatieve functies?

Meerwaarde Lammers Bouwmanagement
De meerwaarde voor een opdrachtgever om Lammers Bouwmanagement bij het project te betrekken is gebaseerd op veelzijdigheid, deskundigheid, specialistische kennis en jarenlange ervaring in bouwmanagement en huisvestingsadvies, gecombineerd tot één totaalpakket. Of het nu gaat om bouwmanagement en -begeleiding, vastgoedontwikkeling, tendermanagement, directievoering en toezicht of bouwkostenmanagement, bij Lammers Bouwmanagement staat het belang van u als opdrachtgever centraal!

Copyright © Makkelijk te vinden 2022 - Gerealiseerd door ACF Bentveld Webs & Apps