Duurzaamheid

Duurzaam bouwen en leven in het juiste perspectief. Bij elke keuze wordt de afweging gemaakt of de oplossing praktisch uitvoerbaar is, welke verbetering t.a.v. het milieu het oplevert, welke kosten er mee gepaard gaan en of er een acceptabele terugverdientijd is.

Ik kan u informeren en voorrekenen over de mogelijkheden op bouwkundig- en installatietechnisch gebied. Bij elke bouwactiviteit zal ik u aangeven welke maatregelen u kunt toepassen, die u en het milieu winst op kunnen leveren.
Door in een vroeg stadium mee te denken komt men tot een bouwkundige planvorming waarin in hoge mate rekening is gehouden met het toekomstige binnenklimaat en de mogelijke moderne technieken.
Op deze manier zijn we samen met de ontwerper van het gebouw in staat om het gebouw bouwkundig klaar te maken voor toepassing van energiezuinige en energiebesparende technieken, die uiteindelijk resulteren in een beter binnenklimaat en een leefbaarder gebouw, dit in combinatie met een zeer gunstige Energie Prestatie (EP).

Zeker met de stijging brandstofprijzen is het belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie de gebouwen klaar te maken voor de toekomst. Duurzame energiebronnen zijn op dit moment al financieel interessant in het gebruik en zullen in de nabije toekomst steeds interessanter worden. Elektra energie zal in de nabije toekomst de fossiele brandstoffen gaan verdringen omdat deze energievorm op vele duurzame manieren opgewekt kan worden zoals Windenergie, PV zonnepanelen, Waterkrachtcentrales. Ook geothermische energie wordt steeds belangrijker, naast de op dit moment gebruikelijke warmtepompsystemen, waarbij energie uit de bovenste aardlagen gehaald wordt, is men op dit moment druk met onderzoek bezig om energie uit de diepere aardlagen tot 3.500 meter diepte te winnen.

Om echt duurzaam te kunnen bouwen wil ik van opdrachtgevers onderstaande weten:

 • Op welke punten is energiebesparing mogelijk en het toepassen van bijvoorbeeld hergebruik van procesenergie ((rest)warmte vrijkomende van productiemachines).
 • Wat is de verwachting bij oplevering van het pand m.b.t energieopwekking en gebruikskosten.
 • Welke subsidies kunnen aangevraagd worden en welke investering is de opdrachtgever bereid te doen. 
Onderstaand overzicht geeft de mogelijkheid weer welke taken en werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in het ontwerp, uitvoering en controleproces.

Elektrotechnisch advies:
 • Licht- en Krachtinstallaties.
 • Verlichtingstechniek en Noodverlichting.
 • Datanetwerken en Telefoniesystemen.
 • Beveiliging Brand en Inbraak.
 • Meet- en Regeltechniek.
 • Gebouwbeheer systemen.
 • Domotica.
Inspecties en metingen:
 • NEN 3140 inspecties.
 • Luchtkwaliteitsmetingen (binnenklimaat).
 • Lichtniveau metingen.
 • Onderhoudsinspecties.
 • EPS Energieprestatiescan.
Werktuigbouwkundig advies:
 • Klimaattechniek (verwarming, ventilatie, koeling).
 • Warmtepomptechniek.
 • Warmte/koudeopslag (Geothermie).
 • Warmteterugwinning.
 • Zonne-/ windenergie.
 • Riolering.
 • Warm-/ koudwatervoorzieningen.
 • Legionellapreventie.
Berekeningen en tekenwerk:
 • Warmteverlies berekeningen.
 • Ventilatie berekeningen.
 • Leiding berekeningen.
 • Verlichtingssterkte berekeningen.
 • CAD installatietekenwerk.

Copyright © Makkelijk te vinden 2022 - Gerealiseerd door ACF Bentveld Webs & Apps