Particulieren

Particulieren
U heeft verbouw- of nieuwbouwplannen? Of u heeft u een kavel en wilt nieuw bouwen?
Bij alle verschillende stappen die in een bouwtraject genomen moeten worden, kan ik u bijstaan. Van een plan- en tekenfase tot het moment dat de bouw klaar is. U krijgt in de uitvoering de kwaliteit binnen het afgesproken budget. Geen verrassingen tijdens de uitvoering!

Denkt u aan bouwen, uitbreiden of verbouwen van uw woonhuis, neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. We kunnen dan samen bekijken waar u advies nodig heeft en hoe ik hier mijn bijdrage aan kan leveren.

Stappenplan voor het bouwtraject:

 • Vastleggen eisen en wensen (PvE)
  Wat wilt u precies? Wat is uw droom? Hoe wilt u dat het eruit komt te zien. Is de huidige gebouw er voor geschikt? Welke eisen stelt de gemeente?                                  
 • Begeleiden omgevings-vergunning
  Het kan zijn dat voor uw (ver) nieuwbouw een vergunning nodig is. Samen met de door u gekozen tekenbureau zorg ik dat u de benodigde stukken voor de vergunning krijgt en dat de stukken bij de juiste loketten komen. Ik schakel de constructeur in om de constructie en stabiliteit te berekenen en tekenen En laat een bodemonderzoek maken, om de draagkracht van de bodem te bepalen t.b.v. fundatie woonhuis.                     
 • Toetsen prijsvormingsstukken aan uw eisen en wensen 
  Voor dat u een offerte aanvraagt bij één of meerdere aannemer(s) of installateur(s), is het goed te bepalen of het duidelijk is waaraan gerekend moet worden. Een grove financiële raming van uw Programma van Eisen (PvE) wordt samen met u opgesteld. Alle mogelijke investeringskosten zijn vooraf inzichtelijk. Het opstellen van een technische omschrijving (TO) en bijbehorende tekeningen is daar een belangrijk onderdeel van. Met een duidelijke bestek (beschrijving), kunnen prijzen eerlijk en transparant vergeleken worden.                                                                                         
 • Selecteren aannemers/ installateurs
  Het maakt niet uit hoe klein of groot de bouwwerkzaamheden zijn, het is altijd goed een aantal offertes op te vragen.                                                                                        
 • Controleren offertes aannemers
  Na ontvangst van de offertes van de aannemers/ installateurs e.d. kijk ik samen met u of de inhoud van de offerte klopt met uw voorstelling. Kloppen de hoeveelheden, bedragen en materiaal keuzes? Samen kunnen we kijken of er onderdelen bespaard kunnen worden, er niets vergeten is en eventuele extra kosten vermeden kunnen worden.                                                                                                                               
 • Prijsonderhandelingen met de aannemer
  Als de offertes goed beoordeeld zijn, kan de prijsonderhandeling beginnen met de aannemer die de offerte heeft uitgebracht die het dichtst bij uw wensen en budget ligt. Maar het is ook van belang dat het klikt tussen u en de aannemer.                                         
 • Opdrachtverstrekking aan de aannemer
  Als de prijsonderhandelingen naar tevredenheid zijn afgerond, kunt u de desbetreffende aannemer en/ of installateur het werk gunnen. De afspraken over de prijs, de uitvoeringsduur, betalingen van bouwtermijnen en de noodzaak van een eventuele bankgarantie worden door mij vastgelegd in een schriftelijke opdracht.           
 • Afspraken maken m.b.t. uitvoering en planning
  Bij de start van de werkzaamheden zorg ik dat er afspraken gemaakt worden tussen u en de aannemer over de planning en uitvoering. Hier horen ook afspraken betreffende onvoorziene meer-/minderwerken en extra wensen bij. Het kan niet zo zijn dat de aannemer een werkzaamheid uitvoert, zonder uw akkoord. Deze afspraken houdt ik voor u scherp in de gaten.                                                                                                  
 • Bouwvergadering organiseren
  Afhankelijk van de wens en de grootte van de werkzaamheden organiseer ik een bouwvergadering met de aannemer, installateur en overige partijen die bij de bouw betrokken zijn. Alle afspraken gemaakt tijdens dit overleg worden door mij vastgelegd en verspreid. Ook tijdens dit traject heeft u mij als aanspreekpersoon. Ik overleg met en namens u met de aannemer(s), onderaannemers, de gemeente en overige betrokkenen.                                                                                                                       
 • Budget/ prijs bewaken
  Aan het begin heeft u aangegeven voor welk budget u welke werkzaamheden wilt laten verrichten. Dit budget is uitgangspunt voor het hele bouwtraject. De werkzaamheden moeten hierbinnen gerealiseerd worden. Ik kan voor u een budget-bewaking bijhouden van alle uitgaven. Ook voorkomt u hiermee dat u te vroeg facturen gaat betalen.                                                                                                                       
 • Toezicht tijdens de uitvoering
  Ik kan u toezicht bieden op de kwaliteit van de uitvoering. Zo weet u zeker dat er in de verschillende bouwfases, daadwerkelijk gerealiseerd wordt wat is afgesproken. Ook op het niveau van afwerking is het belangrijk dat de kwaliteit bewaakt wordt.                       
 • Opleveren van uw woonhuis
  Aan het einde van de bouw, wordt er een datum afgesproken om met de aannemer en/ of installateur de bouw te controleren. Hiervan wordt een opleverlijst gemaakt met daarin de afspraak wanneer de punten alsnog worden opgelost, het zogenaamde proces verbaal van oplevering. Ook hierbij ondersteun ik u en kan ik met mijn expertise meekijken en controleren.                                                                                                  
 • Nazorg
  Ook als er na de oplevering toch iets niet naar wens is, kunt u op mij rekenen. Ik kan u helpen te bepalen wie we waarvoor benaderen moeten. Daarnaast moet de afrekening worden opgemaakt, de garantie en onderhoudscertificaten en revisietekeningen worden overgedragen aan de klant. Ook daarin houd ik toezicht en zorg ik dat u krijgt wat er afgesproken is.

Copyright © Makkelijk te vinden 2022 - Gerealiseerd door ACF Bentveld Webs & Apps